Galeria de Concept Art

Galeria de Concept Art  Els nostres alumnes no només aprenen a dissenyar un personatge, un entorn o un prop, sino que ens centrem principalment en els processos necessaris per a dur a terme una producció d´animació y/o videojocs. Per a controlar aquests processos és necessari assumir correctament la creació de diferents iteracions, les proves necessàries a…